Op weg naar de buutteton … in 2022! Introductie-avond dinsdag 5 april

Op weg naar de buutteton … in 2022! Introductie-avond dinsdag 5 april

Om er voor te zorgen dat de Limburgse buut niet verloren gaat, is de Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten (LVKA) in 2012 gestart met een begeleidingstraject voor mensen die graag in de buutteton staan of willen gaan staan. De voorgaande jaren hebben steeds mensen met succes deel genomen aan de afsluitende presentatie-avond. Ook in 2022 gaat de LVKA dit traject verzorgen.
Doel van het traject is mensen te begeleiden op weg naar het zélf schrijven en voordragen van een buut en misschien wel naar deelname aan de voorselectiewedstrijden voor de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen.
Op dinsdag 5 april start om 20.00 uur een info-avond met kennismaking en uitleg over het cursusprogramma.
Het traject daarna bestaat uit een tiental bijeenkomsten op dinsdagavonden, gemiddeld een maal per vier weken. De data worden later bekend gemaakt.

De totale kosten voor deelname bedragen € 66,– te voldoen als na de introductie-avond wordt deel genomen. Het traject wordt door de cursisten afgesloten met het verzorgen van een presentatie-avond. De “les”avonden vinden plaats in Susteren.
De info-avond wordt gehouden in café “Bie Aloïs”, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren.
Elke bijeenkomst start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Tijdens de avonden wordt aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van de buut, zoals bijvoorbeeld aan presentatie, grime en aan het werken met “eigen” tekst. De deelnemers worden begeleid door kundige mensen, onder andere door Karel Fiddelers en Will Knapen.
Door de opzet van de cursus en de intensieve begeleiding zijn er maar maximaal 12 plaatsen beschikbaar. Inschrijving is mogelijk tot en met 31 maart door adresgegevens en telefoonnr. in te sturen naar het secretariaat van de LVKA, Paul Maassen, via mail maassen76@home.nl . Mocht het aantal inschrijvingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zijn de datum en tijdstip van ontvangst van de inschrijving bepalend voor wel/niet kunnen deelnemen aan de cursus. De ‘later ontvangen’ inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst.
Deelname en inschrijving zijn pas definitief na betaling van de kosten voor de deelname.
Voor verdere inlichtingen: tel. 043-3647486