Groot Limburgs Buuttekampioenschap 2022

Groot Limburgs Buuttekampioenschap 2022

De LVKA, Stichting Organisatie Buutteredners Kampioenschappen, stelt voor komend jaar de inschrijving open voor buutteredners die mee willen doen aan de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen 2022.

Vanwege het mogelijk nog steeds gelden van beperkende maatregelen wat betreft het bijwonen door publiek heeft het bestuur voor november 2021 besloten af te stappen van het laten organiseren door plaatselijke verenigingen.
De voorselecties worden, bij voldoende deelname, gehouden op maandag 15-11, dinsdag 16-11 en woensdag 17-11 op locaties in Noord-/Midden- en Zuid Limburg met voldoende capaciteit om een veilig en gezond evenement te waarborgen.

Men kan zich inschrijven voor de selectieronden bij de Voorzitter LVKA, Stichting Organisatie Buutteredners Kampioenschappen:

p/a Karel Fiddelers, Heulsterstraat 6, 6114 ES Susteren, mail: karel.fiddelers@freeler.nl
of bij Paul Maassen, Hussenbergstraat 76, 6243 AJ Geulle, mail: maassen76@home.nl

Heeft u een inschrijfformulier nodig, stuur dan s.v.p. een mail naar maassen76@home.nl
Sluiting insturen inschrijfformulier per post: de bezorging op 15 oktober, per mail 15 oktober 18.00 uur.

De loting voor de volgorde van optreden zal gehouden worden op dinsdag 2 november aanstaande in Café De Harmoniezaal, Feurthstraat 56, 6114 CW te Susteren. De avond start om 21.45 uur en is vrij toegankelijk.