Over de LVKAHet LVKA Bestuur – Over de Limburgse Buut – Jeugd en JongerenLidmaatschap

Limburgse Cultuur

De buut is niet meer weg te denken uit de Limburgse cultuur en als vast onderdeel van de vastelaovendj. De Kern van de buut is de Limburgse taal. Iedere buuttereedner van noord tot zuid wordt verwacht zijn buut te brengen in zijn eigen Limburgse taal. Bij plaatselijk of regionaal optredende artiesten horen we vaak typische woorden voor die streek die tegenwoordig niet, vaak, meer gebruikt worden. Voor provinciebreed optredende artiesten is dit vaak moeilijker waardoor specifieke woorden worden vervangen door algemeen gebruikte Limburgse woorden.

Om te voorkomen dat de buut zijn Limburgse identiteit verliest mag men enkel meedoen aan de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen indien men woonachtig is in Limburg óf in Limburg is geboren. Daarbij komt de regel dat de buut, hoofdzakelijk, in een Limburgs dialect gebracht moet worden.

Waar moet een buut aan voldoen
Een (wedstrijd)buut wordt vanuit de buut (ton) gebracht. Het is niet toegestaan om buiten de ton te komen om daar je verhaal verder te vertellen. Bij de volwassenen moet een buut 11 minuten duren, alles wat deze langer duurt wordt niet beoordeeld. Na 11 minuten klinkt er een belletje en word je verwacht je buut af te ronden. Bij de jeugd is de tijd niet zo belangrijk, de buut mag ook iets korter zijn.

Het gaat bij een buut om een humoristisch verhaal dat op een leuke manier wordt gebracht. Het gaat er uiteindelijk om dat het publiek het leuk vindt. Dat dit in een ton gebeurd stamt vanuit een tijd dat er nog geen podiums waren. Om boven een groep mensen uit te steken om een verhaal te vertellen klom men op een ton. Deze reden is weggevallen maar de ton is gebleven. We gaan er nu niet meer op staan maar er achter.

Waar moet het eigenlijk over gaan
Een buut mag overal over gaan, bijv. een beroep, een activiteit of een gebeurtenis. In principe kan alles. Wel moet er worden gelet op het taalgebruik. Schunnige grappen of kwetsende teksten worden niet gewaardeerd en zelfs afgestraft door de jury. Het gaat om de spitsvondigheid van de tekst en het plaatsen van goede grappen in combinatie met het gekozen thema.

Hoe kan men punten verdienen
Om in de wedstrijd te bepalen wie er beter is, is er een jury die punten toekent aan de buuttereedner. Een jury beoordeelt de buutten op een aantal punten maar kijkt ook of er oude of bestaande grappen zijn gebruikt. Hier kan het publiek misschien wel goed om lachen maar zijn dan toch niet zo origineel en zullen minder gewaardeerd worden. Hiermee is dus niet gezegd dat het niet mag.

De jury kan punten toekennen in 6 onderdelen:

1 – Keuze van het type (10 punten):
Is het gekozen type origineel gekozen en is dit vervolgens ook goed tot uiting gekomen in de buut.

2 – Kostumering, grime en zo meer (10 punten):
Passen de kleren, de grime en evt. attributen bij het gekozen type en thema van de buut. Omdat het vaak om een persiflage van een bestaand beroep of type gaat zal dit ook in de kleding terug kunnen komen.

3 – Wijze van opkomst (10 punten):
Tijdens de weg door de zaal naar het podium heb je een eerste contact met het publiek. Dit is dus ook de eerste kans om het publiek naar je hand te zetten. Een opkomst die past bij je thema en type zal het publiek in de juiste sfeer brengen zonder dat er ook maar een woord is gezegd.

4 – Aparte prestaties tijdens de buut (50 punten):
Hier worden de grappen en uitspraken bedoeld die goed zijn gevonden en goed worden gebracht. Een goede tekst is hiervoor belangrijk maar ook de juiste voordracht en timing werken mee om het publiek aan het lachen te krijgen. Dat is waarom het uiteindelijk toch draait.

5 – Opbouw en samenhang van de buut (10 punten):
Een goede opbouw van het verhaal in de buut is belangrijk, in tekst maar ook in ‘lachers’. Dit betekend ook dat de beste grappen goed geplaatst moeten worden. Verder moet het publiek het verhaal kunnen volgen. Als het verhaal van de hak op de tak springt en te ver weg gaat van het thema gaat dit ten koste van de samenhang.

6 – Wijze van voordracht (10 punten):
Een buut is een speciale voordracht. De manier waarop een verhaal wordt gebracht bepaald voor een grote mate of iets grappig over komt of niet. Het totaal van tekst, grime, mimiek en attributen bepaald of een buut goed overkomt op het publiek.