Op weg naar de buutteton … in 2023! Introductie-avond dinsdag 25 april

Op weg naar de buutteton … in 2023! Introductie-avond dinsdag 25 april

Om er voor te zorgen dat de Limburgse buut niet verloren gaat, is de Limburgse Vereniging
Karnavals Artiesten (LVKA) in 2012 gestart met een begeleidingstraject voor mensen die
graag in de buutteton staan of willen gaan staan. De voorgaande jaren hebben steeds mensen
met succes deel genomen aan de afsluitende presentatie-avond.
Ook in 2023 gaat de LVKA dit traject verzorgen.

Doel van het traject is mensen te begeleiden op weg naar het zélf schrijven en voordragen van
een buut en misschien wel naar deelname aan de voorselectiewedstrijden voor
de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen.

Op dinsdag 25 april start om 20.00 uur een info-avond met kennismaking en uitleg over
het cursusprogramma. Het traject daarna bestaat uit een negental bijeenkomsten op de
volgende dinsdagavonden, 2/5, 23/5, 13/6, 4/7, 25/7, 15/8, 5/9, 26/9 en 17/10 en een
afsluitende presentatie-avond op vrijdag 3/11.

Voor leden is deelname gratis, voor niet-leden zijn de kosten voor deelname € 44,–
te voldoen als na de introductie-avond wordt deel genomen. De “les”avonden vinden
plaats in Susteren.
De info-avond wordt gehouden in café “Bie Aloïs”, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren.
Elke bijeenkomst start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Tijdens de avonden wordt
aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van de buut, zoals bijvoorbeeld aan
presentatie, grime en aan het werken met “eigen” tekst. De deelnemers worden begeleid door
kundige mensen, onder andere door Karel Fiddelers en Will Knapen.

Door de opzet van de cursus en de intensieve begeleiding zijn er maar maximaal 12 plaatsen
beschikbaar. Inschrijving is mogelijk tot en met 20 april door adresgegevens en telefoonnr. in
te sturen naar het secretariaat van de LVKA, Paul Maassen, via mail maassen76@home.nl .
Mocht het aantal inschrijvingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zijn de
datum en tijdstip van ontvangst van de inschrijving bepalend voor wel/niet kunnen deelnemen
aan de cursus. De ‘later ontvangen’ inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst.
Voor verdere inlichtingen: tel. 043-3647486