Afscheid voorzitter en penningmeester na 44 jaar bestuur

Afscheid voorzitter en penningmeester na 44 jaar bestuur

Afgelopen ledenvergadering hebben we na 44 jaar bestuursfunctie afscheid genomen van onze voorzitter Karel Fiddelers en penningmeester Wil Knapen.

Beide Karel en Wil kwamen in 1979 in het bestuur van de LVKA. Wil meteen als penningmeester, de functie die hij 4×11 jaar heeft volgehouden en op een geweldige manier heeft ingevuld. Karel heeft de eerste jaren de functie van secretaris ingevuld alvorens hij in 1997 de voorzittershamer overnam van Jo Köppen. Voor de ledenvergadering in november hadden ze beide aangegeven het welletjes te vinden en graag de beurt overgeven aan anderen. Wil had dit al een jaar eerder ook aangegeven maar werd toen overgehaald nog een tijdje door te gaan om dan een andere gegadigde te vinden.

De voorzittershamer is tijdens de vergadering overgegaan naar Harold Schroijen uit Neeritter, die ook reeds 15 jaar als algemeen bestuurslid in het bestuur zitting had. Har Daniëls uit Herkenbosch zal, in elk geval voorlopig, het penningmeesterschap op zich nemen. In dezelfde vergadering is Nils Naus uit Neeritter in het bestuur gekozen en zal een algemene bestuursfunctie op zich nemen.

De LVKA wil Karel en Wil enorm bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren bij het uitoefenen van hun functie. Als dank en blijk van waardering zijn beide benoemd tot ereleden van de vereniging. Karel als Ere-Voorzitter en Wil als Ere-Penningmeester. Beide houden tijdens de kampioenschappen van 2024 nog een oogje in het zeil en zullen vanaf volgend jaar rustig achterover kunnen zitten tijdens de komende finales.