Kaartverkoop en loting Buuttekampioenschappen 2023

Kaartverkoop en loting Buuttekampioenschappen 2023

Op vrijdag 20 januari aanstaande wordt door de Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten,  Stichting Organisatie Buutteredners Kampioenschappen in het Toon Hermans Theater te Sittard de Finale gehouden van de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen 2023, aanvang 20:11 uur. De loting voor de volgorde van optreden tijdens de finale zal plaats vinden op  zondagmiddag 11 december om 16:00 uur in het Toon Hermans Theater te Sittard.

De kaartverkoop voor dit evenement wordt ook gehouden op zondag 11 december aanstaande op de volgende locaties:

Kaartverkoop voor Noord- en Midden-Limburg in De Haandert, Haandertstraat 6, 5932 CN te Tegelen. Kaartverkoop vindt plaats op de volgende wijze: van 10:00 uur tot 11:00 uur wordt per aanwezige, belangstellende persoon één lotnummer uitgereikt. Om 11:00 uur start de verkoop van kaarten door middel van het trekken van lotnummers uit de verstrekte lotnummers. Ieder getrokken lotnummer geeft recht op het kopen van 2 kaarten, prijs per kaart € 20,00. Pinnen, … ja graag.

Kaartverkoop voor Zuid-Limburg in het Toon Hermans Theater, Mgr. Claessensstraat 2 te Sittard. Van 15:00 uur tot 16:00 uur wordt per aanwezige, belangstellende persoon één lotnummer uitgereikt. Om 16:00 uur wordt de loting gehouden voor de volgorde van optreden van de finalisten.  Aansluitend start de verkoop van kaarten door middel van het trekken van lotnummers uit de verstrekte lotnummers. Ieder getrokken lotnummer geeft recht op het kopen van 2 kaarten, prijs per kaart € 20,00. Pinnen, … ja graag.